آخرین فرکانس کانالهای استانی ایران – ماهواره اینتل ست ۹۰۲ اردیبهشت

آخرین فرکانس کانالهای استانی ایران – ماهواره اینتل ست ۹۰۲ اردیبهشت ۹۰ بازديد: 2,664 دسته: آموزشی, دانستنی ها آخرین فرکانس کانالهای استانی قابل دریافت بر روی ماهواره ی IntelSat 902 Service ID Network Name ServiceType Service PID Service Name Parameter 171 Khozestan TV Video 1701 شبکه استانی خوزستان Frequency 10962 SR. ۵.۳ FEC ۳/۴ POL. V Audio01 1711 صدای شبکه استانی خوزستان Audio02 1721 رادیو خوزستان ۱۷۴ Radio Khozestan Audio01 1721 رادیو خوزستان ۱۷۲ Lorestan TV Video 1702 شبکه استانی لرستان Audio1 1712 صدای شبکه استانی لرستان Audio2 1722 رادیولرستان ۱۷۵ Radio Lorestan Audio1 1722 رادیولرستان ۱۵۱ Mazandaran TV Video 1501 شبکه استانی مازندران Frequency 10980 SR. ۵٫۳ FEC ۳/۴ POL. V Audio01 1511 صدای شبکه استانی مازندران Audio02 1521 رادیو ساری ۱۵۴ Radio Sari Audio01 1521 رادیو ساری ۱۵۲ Golestan TV Video 1502 شبکه استانی گلستان Audio01 1512 صدای شبکه استانی گلستان Audio02 1522 رادیو گرگان ۱۵۵ Radio Gorgan Audio01 1522 رادیو گرگان ۱۰۱ Khorasan TV Video 1001 شبکه استانی خراسان Frequency 10993 SR. ۳٫۶۱ FEC ۲/۳ POL. V Audio01 1011 صدای شبکه استانی خراسان Audio02 1021 رادیو خراسان رضوی Audio03 1031 رادیو برونمرزی ۱۰۵ Radio khorasan Razavi Audio01 1021 رادیو خراسان رضوی ۱۰۶ Radio Broonmarzi Audio01 1031 رادیو برونمرزی ۱۰۸ Radio khorasan Shomali Audio01 1022 رادیو خراسان شمالی ۲۴۱ Esfehan TV Video 2401 شبکه استانی اصفهان Frequency 11088 SR. ۳٫۶ FEC ۲/۳ POL. V Audio01 2411 صدای شبکه استانی اصفهان Audio02 ۲۴۲۱ رادیو اصفهان ۲۴۲ Radio Esfehan Audio01 2421 رادیو اصفهان ۱۴ Azarbayejan TV Video 1004 (شبکه استانی آذربایجان(غربی Frequency 11093 SR. ۳٫۶ FEC ۲/۳ POL. V Audio01 2004 صدای شبکه استانی آذربایجان Audio02 3004 رادیو ارومیه ۱ Fars TV Video 1003 شبکه استانی فارس Frequency 11103 SR. ۱۰ FEC ۲/۳ POL. V Audio01 2003 صدای شبکه استانی فارس Audio02 3003 رادیو فارس ۴ Dena TV Video 37 شبکه استانی کهگیلویه Audio01 40 صدای شبکه استانی کهگیلویه Audio02 1324 رادیوکهگیلویه ۳ Booshehr Video 1033 شبکه استانی بوشهر Audio01 2032 صدای شبکه استانی بوشهر Audio02 3033 رادیو بوشهر ۲۰۱ IRIB ZAGROS Video 2001 شبکه استانی کرمانشاه Frequency 10971 SR. ۸٫۱۵ FEC ۳/۴ POL. V Audio01 2011 صدای شبکه استانی کرمانشاه Audio02 2021 رادیو کرمانشاه ۲۰۵ Radio Kermanshah Audio01 2021 رادیو کرمانشاه ۲۰۲ IRIB Kordestan Video 2002 شبکه استانی کردستان Audio01 2012 صدای شبکه استانی کردستان Audio02 2022 رادیو کردستان ۲۰۶ Radio Kordestan Audio01 2022 رادیو کردستان ۲۰۳ IRIB ILAM Video 2003 شبکه استانی ایلام Audio01 2013 صدای شبکه استانی ایلام Audio02 2023 رادیو ایلام ۲۰۷ Radio ILAM Audio01 2023 رادیو ایلام ۱۹۱ Sahand TV Video 1901 شبکه استانی تبریز Frequency 10987 SR. ۵٫۳ FEC ۳/۴ POL. V Audio01 1911 صدای شبکه استانی تبریز Audio02 1921 رادیو تبریز Audio03 1931 رادیو برونمرزی ۱۹۲ Sabalan TV Video 1902 شبکه استانی اردبیل Audio01 1912 صدای شبکه استانی اردبیل Audio02 1922 رادیو اردبیل ۱۹۵ Radio Tabriz Audio01 1921 رادیو تبریز ۱۹۶ Radio Ardebil Audio01 1922 رادیو اردبیل ۱۹۸ Radio Boroonmarzi Audio01 1931 رادیو برونمرزی
[ شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 20:9 ] [ مجید ]
[ ]